AK MÁM TMS, ZNAMENÁ TO ŽE SI SVOJU BOLESŤ VYMÝŠĽAM? ZNAMENÁ TO ŽE JE VŠETKO LEN V MOJEJ HLAVE?

Nie. Chronická bolesť môže byť mučivá a vyčerpávajúca a je výsledkom skutočných fyzických zmien, ktoré sa v tele odohrávajú. Na vašej bolesti nie je nič „vymyslené“. Často sa stáva, že sa bolesť spustí po fyzickom zranení ktoré spôsobilo poškodenie tkaniva, ale ako čas plynie a tkanivo sa hojí, bolesť naďalej pretrváva. Na tomto pretrvávaní bolesti sa často podieľa mozog. Ako hovorí jeden slávny výskumník bolesti: „Bolesť neexistuje, kým mozog nepovie že existuje.“

MÔŽEM POČAS KOUČINGU/ONLINE PROGRAMU I NAĎALEJ UŽÍVAŤ LIEKY PROTI BOLESTI?

V žiadnom prípade vás nežiadame, ani nenabádame, aby ste robili akékoľvek zmeny vo svojom liečebnom režime. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien týkajúcich sa liekov by ste sa mali poradiť so svojím lekárom.

JE PREČÍTANIE KNIHY OD DR. SARNA ROVNAKO EFEKTÍVNE AKO PRÁCA S TMS KOUČOM?

Zotavenie sa z TMS pozostáva z dvoch odlišných častí: 1/ akceptácia, že príčina vašej bolesti je psychologická a nie štrukturálna. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože je ťažké zbaviť sa bolesti, ak stále veríte, že jej príčina je fyzická. 2/ zistenie, ktoré nevedomé emócie boli potlačené, kedy a prečo. Bolesť je totiž často ochranou pred týmito emóciami. Preto je dôležité pochopiť, pred čím konkrétne vás vlastne bolesť chráni. Knihy od Dr. Sarna sú nesmierne nápomocné pri 1. časti, pretože poskytujú mnoho odborných dôkazov o tom, že chronická bolesť je v skutočnosti psychologická. TMS kouč vás zase naučí rôzne metódy emocionálneho prieskumu a preprogramovania nervového systému.

SOM TAK VEĽMI VYSTRESOVANÝ, ŽE MÁM STRACH ZAČAŤ S AKOUKOĽVEK TERAPIOU. JE PRE MŇA BEZPEČNÉ ZAČAŤ S TMS KOUČINGOM/PROGRAMOM?

Ak máte pocit že nemáte dostatok času, alebo že ste príliš vystresovaní na to, aby ste začali s programom alebo koučingom, nezabúdajte, že príčinou vašej bolesti je pravdepodobne práve váš stres. Na to, aby ste sa bolesti zbavili je dôležité ju preskúmať, robte to však zodpovedne. To znamená s pomocou TMS terapeuta, postupne a uvedomele. Drvivá väčšina ľudí, ktorí trpia na TMS, nemusí podstúpiť klasickú psychoterapiu. Avšak v prípade, že trpíte klinickou depresiou, PTSD (post-traumatická stresová porucha), alebo sexuálnou traumou, TMS terapiu by ste mali robiť pod dozorom svojho psychológa.

SVOJE DETSTVO NEVNÍMAM AKO TRAUMATICKÉ, ALE AKO RELATÍVNE NORMÁLNE. MÔŽEM MAŤ TMS ČISTO KVÔLI PRETRVÁVAJÚCEMU STRESU V MOJOM SÚČASNOM ŽIVOTE?

Áno, dlhodobý stres v živote človeka je schopný spôsobiť príznaky TMS, aj bez traumatických skúseností z detstva.

MOJA BOLESŤ ZAČALA UŽ VEĽMI DÁVNO. BUDE TRVAŤ ROVNAKO DLHO, KÝM SA JEJ ZBAVÍM?

Existuje niekoľko faktorov, ktoré určujú, ktorým ľuďom sa podarí zbaviť TMS bolesti a ako rýchlo. Doba jej trvania však k nim nepatrí. Jedným z mechanizmov vývoja TMS v mozgu je tvorba nervových spojení, ktoré vytvárajú dráhy bolesti. Človek by si myslel, že ak sú tieto dráhy aktívne také dlhé roky, budú hlboko zakorenené a ťažko prelomiteľné. Z vlastnej skúsenosti však viem, že to tak nie je. To, čo určuje či a ako rýchlo sa niekto dostane z TMS je:

  • schopnosť na 100% prijať TMS diagnózu a naozaj pochopiť, že neexistuje žiadny fyzický dôvod, ktorý by vám bránil v zotavení
  • schopnosť rozpoznať psychologické problémy, ktoré spôsobili príznaky TMS a efektívne ich poriešiť
  • schopnosť začať robiť veci, ktorým ste sa vyhýbali, napr. rôzne fyzické aktivity
  • schopnosť obnoviť svoj život a nájsť v ňom potešenie, zmysel a spokojnosť

Ak na vyššie spomenutých problémoch pracujete, je možné, že dosiahnete veľký pokrok aj v krátkom čase.

MÔŽEM POUŽIŤ TMS PRÍSTUP AJ PRI KRÁTKODOBEJ BOLESTI CHRBTA?

Len v prípade, že váš rontgenový snímok bol normálny a lekár vás ubezpečil o tom, že váš stav nie je nebezpečný.

AKO SI MÔŽEM BYŤ ISTÝ, ŽE BOLESŤ NIE JE SPÔSOBENÁ MOJOU VYSUNUTOU PLATNIČKOU?

Abnormality v chrbtici, ako napríklad vysunutá platnička, sú už dnes mnohými neurológmi považované za „normálne abnormality“. To, že ju lekári objavili práve vtedy, keď sa snažili nájsť príčinu vašej bolesti môže byť čistá náhoda. Pacientom býva často povedané, že ich vysunutá platnička „môže alebo nemusí“ byť príčinou ich bolesti v prípadoch keď nie sú zrejmé príznaky tlaku na nerv a špecialista nie je schopný poskytnúť žiadne ďalšie vysvetlenie. Každý lekár vám dá diagnózu na základe pochopenia, ktoré má a bohužiaľ väčšina z nich nevie nič o TMS syndróme. Navštívenie špecialistu na TMS by vám preto mohlo pomôcť s prijatím TMS diagnózy. Dovtedy vám však môže pomôcť preštudovanie ďalších informácií 👉 Zdroje a prečítanie niektorých výskumných štúdií 👉 Vedecké dôkazy.